"
Newspaper Archive of
The Perkins Journal
Perkins, Oklahoma
Lyft
April 5, 1984     The Perkins Journal
PAGE 9     (9 of 14 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 9     (9 of 14 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
April 5, 1984
 

Newspaper Archive of The Perkins Journal produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2023. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
....... :~ ll~lOlltllM 15 '[~liOllllV;lOA ...... it'w~"i P""+" eJoul"sllqopeooAll-tlq.I. ;2 .,u~t,m u~,;~l~,,.,~-:-- v,~ -..u ---~ ..... "uu~' "'l:~!u: "'l" '~'l """v" pllddlLiiltlitllllilo eql)iedlJdullo Itl!ltl "~utll" u~ q~l tl/.,lliO, !,lo[InzlilPlile01tl tlizioii pull d.iqli,toliet ttlli[o toq;I lii tt lllt 'eizild e lo ,.ie ll[ uJoM e,e ^aq.i. -6u!Mo, li t "di~ ttii~ "[OOliOlt ~ it_ill ilt_._[[aM Iill__ )li[llll .,O.. ................ pa~l[OiXl dD.;! [ ,,9 'O't'l ?2ii~lXl?c[ "lil~A i di' ,llliltll.i ~ ,.lultpoi VlldnlAi:......, slli'lllOOOLl~ ........ X!W.,,,,,,~SUlllOljnO/t,._. illiq~l "'Ill JOo.n,,lli.pl~o !,i ! /:!~:~ I ~ ~!i!~~ :7 ~ ' i, , : - < -, ,o: ' : '' ' : ......... *+7" ......... :; .... ' .... '~7 t~:,7 ..... + ; :